TƏRƏFDAŞLARIMIZIN  MƏHSULLARI 

 

 Elektrogenerator və anbar üçün qaldırıcı  avadanlıq
 Kompressorlar 
 “GİRAFFE “Güllə kranları 
 Fərqli İnşaat maşınlarının və ya avtomobillərin hidravlik xətdi ilə işləyən yığcam-elektrik cərəyan generatoru, kompressor və sair
 Qayalıq, səngər və karyer emalı üçün Rotor və disklı frezlər
 Binanın fasadları üçün qaldırıcı avadanlıq (xarici lift)
 Teleskopik oxlu mobil kranlar 30-60-80 ton 
 Ön yükləyicilər və yükləyici ekskavatorlar
 Avtomobil şassisi üzərinə qaldırıcı platformalar (avtoqaldırıcı)
  “ЧЕЛЯБИНЕЦ” avtokranları və tırtıllı dizel-elektrik kranları DEK 
 Buldozerlər, boru xətti qoyanlar, ekskavatorlar, ön yükləyicilər,
 “AGROMAŞ” traktorları
 Çirkab mayələr və drenaj sistemlər üçün hər təzyiqdə olan nasoslar (pompalar)
 Mobil Mini Beton Zavod yolsuzluq üçün
 Mini avto özüboşaldan maşınlar  (Dumper) 4-7-10 ton
 Mobil mini beton zavodları avtoqoşqu şassisi üzərinə 
 MAZ yük avtomobilləri, avtofurqonlar, ticarət və yük avtoqoşquları, təkər üstü ev, turizm üçün avtomobillər
 36 tona qədər ekskavatorlar və təkərli yükləyicilər  Kran-manipulyatorlar        
 Yük avtomobilləri üçün SUNOTE təkərləri 
 Metaldan olan məhsullar üçün Yükqaldıran elektromaqnit və tutqaclar
 JAC 1-16 tonadək qaldırma gabiliyyətinə malik çənqəlli yükləyicilər  

 

 

ПРОДУКЦИЯ НАШИХ ПАРТНЁРОВ 
 
 Электрогенераторы и подъёмное оборудование для склада 
 Компрессоры 
 Башенные краны “GİRAFFE “ (Жираф)
 Компактное оборудование- генератор электрического тока, сварочный генератор,  компрессор и т.д.  Работает от гидравлической линии любой строительной машины и автомобиля 
— Роторные и дисковые фрезы для обработки скалистых грунтов, траншей и карьеров
 Подъёмное оборудование для фасадов зданий (внешний лифт)
 Мобильные краны с телескопической стрелой 30-60-80 тонн
 Фронтальные погрузчики и экскаваторы-погрузчики
 Подъёмные платформы на шасси автомобилей (автовышка)
 Автокраны “ЧЕЛЯБИНЕЦ”  и гусеничные дизель-электрические краны ДЭК
 Бульдозеры, трубоукладчики, экскаваторы, фронтальные погрузчики,
 Tракторы «Агромаш»
 Мощные водяные насосы для сильно загрязнённых жидкостей и для дренажной системы
 Мобильный бетонный мини — завод для бездорожья
 Мини авто самосвалы-думперы  4-7-10 тонн
 Мобильные бетоносмесительные установки на шасси автоприцепа (мини-завод)
 Грузовые автомобили МАЗ, автофургоны, торговые и грузовые прицепы, автомобили для туризма
— Экскаваторы до 36 тонн и колёсные погрузчики Краны-манипуляторы
 Шины SUNOTE для грузовых автомобилей 
 Грузоподъёмные электромагниты и захваты для продуктов из металла
 Вилочные погрузчики JAC от 1до 16 тонн 

 

İSTEHSALÇI

 

PRAMAC — ITALY 
REMEZA — REPUBLIC OF BELARUS 
“KRANOVİE TEXNOLOQİİ” —  RUSSIA
DYNASET — FINLAND

 

ERKAT- GERMANY
GEDA — GERMANY
MANOTTİ — ITALY
VENIERI — ITALY
SOCAGEITALY
CMZ — RUSSIA
CHETRA — RUSSIA
AGROMASH — RUSSIA
MILL.AR WELLPOINT — ITALY
FIORI — ITALY
FIORI — ITALY
FIBO-INTERCON — DENMARK
MAZ-KUPAVA- REPUBLIC OF BELARUS 
ATLAS — GERMANY
SUNOTE — CHINE
DIME — GERMANY
JAC MOTORS — CHINE

 

 

ЗАВОД
 
PRAMAC — ИТАЛИЯ
REMEZA — БЕЛАРУСЬ 
“КРАНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”   РОССИЯ
DYNASET  — ФИНЛЯНДИЯ

 

ERKAT — ГЕРМАНИЯ

GEDA — ГЕРМАНИЯ
MANOTTİ — ИТАЛИЯ
VENİERİ — ИТАЛИЯ
SOCAGE — ИТАЛИЯ
CMZ — РОССИЯ
CHETRA — РОССИЯ
AГРОМАШ — РОССИЯ
MİLL.AR WELLPOINT — ИТАЛИЯ
FIORI — ИТАЛИЯ
FIORI — ИТАЛИЯ
FIBO-INTERCON — ДАНИЯ
MАЗ-КУПАВА — БЕЛАРУСЬ
ATLAS — ГЕРМАНИЯ 
SUNOTE — КИТАЙ
DIMET — ГЕРМАНИЯ 
JAC MOTORS — КИТАЙ